Lekarz Online

Jak długo ważna jest Twoja e - recepta?

Okres ważności e-recepty wynosi zasadniczo 30 dni, po których upływie nie można jej już zrealizować. Jeżeli jednak wskazane w e-recepcie leki chcemy wykupić później, lekarz może wyznaczyć na dokumencie konkretną datę, od której będzie to możliwe.

Uwaga!W przypadku długoterminowych e-recept bardzo ważne jest, aby pierwszą dawkę leku wykupić przed upływem 30 dni od daty wystawienia. W przeciwnym razie farmaceuta może wydać mniejszą ilość leku.

Pamiętaj: Niektóre e-recepty ze względu na przeznaczenie leku mają określony termin ważności:
– e-recepta na antybiotyk jest ważna TYLKO przez 7 dni!
– e-recepta na preparaty immunologiczne pozostaje ważna przez 120 dni.
W przypadku chorób przewlekłych (terapii trwającej dłużej niż rok) okres ważności e-recepty może wynosić 365 dni. Jednorazowo możliwe jest zrobienie zapasu leków na 180 dni.

Ważne:Jeżeli e-recepta zawiera kilka opakowań leku i planujemy kupować je kolejno, albo partiami, zakupów możemy dokonać i następnie kontynuować w jednej, wybranej przez siebie aptece.

lekarz online e recepty konsultacje
e recepta online

Odpłatność przy użyciu e-recepty

Odpłatność za zaordynowane produkty lecznicze, wystawione na e-recepcie w następstwie przeprowadzonej konsultacji w serwisie lekarzonline.eu wynosi 100% (tj. pełna wartość). Dotyczy to także sytuacji, w której Pacjent jest świadczeniobiorcą, czyli posiada uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i refundacji leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywnościowego w rozumieniu Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pytania i odpowiedzi

Jak długo ważna jest Twoja e - recepta?

Okres ważności e-recepty wynosi zasadniczo 30 dni, po których upływie nie można jej już zrealizować. Jeżeli jednak wskazane w e-recepcie leki chcemy wykupić później, lekarz może wyznaczyć na dokumencie konkretną datę, od której będzie to możliwe.

Uwaga!W przypadku długoterminowych e-recept bardzo ważne jest, aby pierwszą dawkę leku wykupić przed upływem 30 dni od daty wystawienia. W przeciwnym razie farmaceuta może wydać mniejszą ilość leku.

Pamiętaj: Niektóre e-recepty ze względu na przeznaczenie leku mają określony termin ważności:
– e-recepta na antybiotyk jest ważna TYLKO przez 7 dni!
– e-recepta na preparaty immunologiczne pozostaje ważna przez 120 dni.
W przypadku chorób przewlekłych (terapii trwającej dłużej niż rok) okres ważności e-recepty może wynosić 365 dni. Jednorazowo możliwe jest zrobienie zapasu leków na 180 dni.

Ważne:Jeżeli e-recepta zawiera kilka opakowań leku i planujemy kupować je kolejno, albo partiami, zakupów możemy dokonać i następnie kontynuować w jednej, wybranej przez siebie aptece.

lekarz online e recepty konsultacje

Częste pytania

Częste pytania

Jak uzyskać e-receptę?

Aby uzyskać e-receptę przede wszystkim zarejestruj się w naszym serwisie https://lekarzonline.eu ,
a następnie wyszukaj lek, który przyjmujesz, a którego przepisanie w chwili obecnej nie jest możliwe przez Twojego lekarza prowadzącego.
Kolejnym krokiem jest medyczna ankieta konsultacyjna, na podstawie której lekarz będzie mógł dokonać weryfikacji i podjąć decyzję o możliwości wypisania Twojej recepty.
Ankietę należy wypełnić rzetelnie, podając prawdziwe informacje. Jeśli weryfikacja ankiety wypadnie pomyślnie, w ciągu 30 minut e-recepta zostanie przesłana na podany przez Ciebie adres e-mail. Recepta będzie także dostępna w Twoim panelu Pacjenta.

Nie otrzymałem kodu do recepty - weryfikacji mojej ankiety była pozytywnej, opłata została uiszczona. Jak mogę go otrzymać?

Jeśli nie otrzymałeś kodu do e-recepty w wiadomości zwrotnej, niezwłocznie zgłoś do nas ten fakt drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres kontakt@lekarzonline.eu, a także prześlij swoje imię, nazwisko i adres e-mail. Administrator Serwisu prześle Ci kod drogą elektroniczną, na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Ile kosztuje konsultacja?

Koszt konsultacji wynosi 100 PLN i poniesiesz go WYŁĄCZNIE w momencie, gdy Twoja ankieta zostanie zweryfikowana pozytywnie i uzyskasz możliwość przepisania recepty. Nie obawiaj się więc skorzystać z serwisu.

W jaki sposób mogę zapłacić za konsultację?

Opłata za konsultację odbywa się poprzez system DotPay czyli szybki przelew, za pomocą karty płatniczej lub systemu BLIK.

Chcę porozmawiać o moim schorzeniu lub o tym, co mi dolega?

Pamiętaj, że czat w serwisie https://lekarzonline.eu ma charakter informacyjny i nie świadczy usług doradczych. Z całą pewnością nie zastąpi osobistej wizyty u lekarza. We wszelkich kwestiach związanych z przeprowadzeniem konsultacji na zasadach zgodnych z Regulaminem serwisu https://lekarzonline.eu oraz zamówieniem e-recepty można skorzystać z naszego serwisu drogą wypełnienia ankiety i zamówienia konsultacji.

Tak. Aby uzyskać e-receptę na

Potrzebna mi e-recepta na konkretny lek bez konsultacji z lekarzem. Dlaczego mam zapłacić 100 PLN?

Ze względów bezpieczeństwa dla Pacjenta przepisy prawa określają kryteria dostępności leków (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej; Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Prawo farmaceutyczne i wiele innych). Zgodnie z przepisami prawa przepisanie leku dla konkretnego Pacjenta możliwe jest wyłącznie przez lekarza. Tylko w niektórych przypadkach receptę może wystawić pielęgniarka lub felczer. W trybie zdalnym lekarz może wystawić lek na podstawie uprzednio przygotowanej i przeprowadzonej ankiety medycznej, która umożliwia mu analizę stanu zdrowia Pacjenta, a następnie na podstawie uzyskanych informacji podjąć decyzję, czy może dany lek przepisać.
Jeżeli po dokonanej analizie wypełnionej przez pacjenta ankiety medycznej lekarz dochodzi do wniosku, że w danym przypadku konieczna jest osobista wizyta pacjenta w gabinecie lekarskim, pacjent uzyskuje stosowną informację. Jednocześnie ze względu na działanie dla dobra pacjenta za tak przeprowadzoną konsultację opłata nie jest pobierana.

Czy na podstawie wypełnionej ankiety i konsultacji online lekarz może wystawić mi zwolnienie lekarskie?

Zgodnie z Regulaminem portalu https://lekarzonline.eu nie ma możliwości wystawienia zwolnienia lekarskiego w trybie online.

Zakupiłam/em e-receptę. Kiedy i gdzie zostanie wysłana?

Po wypełnieniu ankiety, lekarz weryfikuje zawarte w niej informacje. W przypadku pozytywnej weryfikacji w ciągu 30 minut przesyła receptę do panelu Pacjenta, oraz w wersji pdf dla podany przez Pacjenta adres e-mail.

Usunięcie konta w serwisie LekarzOnline.eu

Usunięcie konta jest możliwe do chwili odbycia konsultacji lekarskiej. Przeprowadzenie konsultacji lekarskiej obliguje lekarza do wygenerowania dokumentacji medycznej. Obowiązek dokumentowania procesu leczenia i udzielonych w związku z tym świadczeń zdrowotnych nakłada ustawa o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy ustaw o wykonywaniu zawodów medycznych, w tym Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Na wniosek Pacjenta możemy deaktywować konto, dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, ale nie mamy prawa całkowicie usunąć konta i związanych z nim dokumentów medycznych. Oczywiście wszelkie informacje zawarte w konsultacji lekarskiej objęte są tajemnicą lekarską.

Gdzie mogę zrealizować e-receptę?

E-receptę można zrealizować w każdej aptece w Polsce. Dodatkowo w ramach oszczędności czasu i zastosowania środków bezpieczeństwa w czasie panującej pandemii warto skorzystać z serwisu https://ktomalek.pl , do którego link znajdziesz w naszym serwisie. Pamiętaj także o możliwości zarezerwowania leku w wybranej przez siebie aptece.

Czy usługi objęte są tajemnicą?

Tak. Analogicznie jak w przypadku klasycznej wizyty u lekarza, usługi telemedyczne serwisu https://lekarzonline.eu objęte są pełną tajemnicą lekarską.

Czy każda konsultacja jest pozytywna?

Nie. Jeżeli po dokonanej analizie wypełnionej przez pacjenta ankiety medycznej lekarz dochodzi do wniosku, że w danym przypadku konieczna jest osobista wizyta pacjenta w gabinecie lekarskim, pacjent uzyskuje stosowną informację. Jednocześnie w trosce o najwyższą jakość usług i dobro Pacjenta za tak przeprowadzoną konsultację opłata nie jest pobierana.

Czy bezpieczne jest rozpoczęcie leczenia bez wizyty u lekarza?

Postawienie właściwego rozpoznania choroby (diagnozy) bez przeprowadzenia osobistej wizyty u lekarza i badania przez lekarza jest postępowaniem obarczonym ryzykiem. Należy pamiętać, że nawet początkowe błahe objawy chorobowe mogą być zapowiedzią poważnego schorzenia.
Szczególnie w przypadku wizyty pierwszorazowej – nowej choroby, która pojawia się u pacjenta – osobista wizyta u lekarza jest niezbędna. Podczas takiej wizyty lekarz kompleksowo bada pacjenta. Niestety nawet najdoskonalsze osiągnięcia telemedyczne nie dają możliwości pełnego badania lekarskiego, które w takim przypadku jest niezbędne i z tego właśnie powodu niedopuszczalnym jest by rozpoczęcie leczenia odbywało się bez zbadania pacjenta. Podobna sytuacja ma miejsce jeżeli dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia w przypadku choroby przewlekłej gdzie może zachodzić konieczność istotnej modyfikacji dotychczasowego leczenia lub w przypadku braku poprawy przy leczeniu nowo rozpoznanej choroby ostrej.
Nieco inaczej może przedstawiać się sytuacja podczas kolejnych wizyt, związanych z analizą wyników badań, zlecaniem kontynuacji terapii przy niezmienionym (niepogorszonym) stanie zdrowia pacjenta. W takich przypadkach rozwiązania telemedyczne w kontakcie lekarz-pacjent mogą być stosowane.
Dodatkowo należy pamiętać, że z usług telemedycznych powinno sie korzystać tylko w sytuacjach wyjątkowych. Nawet najlepsza zdalna porada nie zastąpi w pełni osobistego kontaktu lekarz-pacjent.

Opinie

pogotowie receptowe recepta online

O serwisie lekarzonline.eu usłyszałam od koleżanki. Według mojej opinii, serwis jest nie tylko oszczędnością czasu, ale także idealnym remedium na krępujące rozmowy twarzą w twarz z lekarzem. Wszystkie wiemy, że bywają takie sytuacje. Samo korzystanie z witryny jest bardzo przyjemne. Wygląd jest przyjazny dla użytkownika, a obsługa bardzo prosta. Cieszę się, że trafiłam na ten serwis. Dziewczyny, nie bójcie się z niego korzystać, to coś dla każdej z nas.

Magda, Poznań

antykoncepcja awaryjna recepta online
pogotowie receptowe recepta online

Wnuczka zachęciła mnie do zarejestrowania się na stronie lekarzonline.eu. Obawiałam się napotkania wielu trudności w zrealizowaniu zlecenia, lecz czytelność oraz prosta obsługa serwisu okazała się być świetnym rozwiązaniem dla starszej osoby. Każdy etap wykonany jest z dużą starannością oraz znajomością potrzeb Klienta. Pełen profesjonalizm obsługi zachęcił mnie do ponownego skorzystania z tej strony. A w dodatku wszystkie działania mogę wykonać nie wychodząc z domu! To wspaniałe rozwiązanie!

Jadwiga, Chełm

antykoncepcja awaryjna recepta online
pogotowie receptowe recepta online

Prowadzę bardzo aktywny tryb życia. Praca zawodowa, obowiązki oraz przygotowania do zawodów zajmują mi mnóstwo czasu. Szukałem rozwiązania, które pomoże mi pozostawać w kontakcie z lekarzem bez konieczności czekania w długich kolejkach do rejestracji i gabinetu. Serwis lekarzonline.eu to był strzał w dziesiątkę. Intuicyjny, prosty i przejrzysty system pozwala mi w ciągu kilku minut skonsultować się z lekarzem i uzyskać pomoc. Polecam go wszystkim zabieganym!

Marcin, Bydgoszcz

antykoncepcja awaryjna recepta online

Współpracujemy z:

pogotowie receptowe recepta online
pogotowie receptowe recepta online
перекладати